MySasy - variabilita srdeční frekvence, jako prvek sledování tréninku

Motivy pro sportovní trénink jsou pestré, ale velmi často je za nimi nějaké forma progresu - zvýšit tempo, snížit tepovou frekvenci, méně se zadýchávat, zbavit se kil, potahat se s kamarádem na závodní trati a jiným na chvíli nabídnout pohled na svoje záda, .... sportovci mají rádi progres. 

A k progresu/ nebo vývoji třeba stres, sledování odpovědi na stres a nový stres na základě zjištěné odpovědi na ten předchozí - a stále dokola.
V našem případě je potřeba sportovní trénink, který vyvolá adaptaci organismu a když víme sledovat jakou adaptaci, tak víme nastavit další efektivní formu tréninku. A jedemééé vstříc zlepšení.

Stres je ovšem dvojsečná zbraň. On ví i silně škodit. Je potřeba tělo vystavit správnému stresu.

"Tak a teď už toho mám dost! 
Furt samý stres!
A jak mám ho jako zjistit?"

Navnímat svoje tělo a jaká je teď uvnitř fyziologická realita není jednoduché i pro mnichy a jogíny je to mnohaletá praxe. Existují však metody, které nám zisk informace o stavu našeho vnitřního prostředí poskytnou. 

Já vnímám 3 úrovně, jak sledovat stav vlastního těla a je dobré je používát všechny a v určité míře je prokládat. Jedna totiž ví doplňovat druhou a náhled na svoje tělo je pak komplexnější.

  1. Jak se cítím, jak mi je - tu jsou ze strany člověka stále nedostatky a náš periferní pocit často nekoresponduje s reálným stavem vnitřního prostředí
  2. Úroveň srdce = tepová frekvence - palpací a nebo sporttesterem víte z tepové frekvence získat dost informací na to, abyste věděli zapůsobit tréninkem na tělo
  3. Úroveň nervové soustavy (nejvyššího ústředí) = stav ANS - přes elektrickou aktivitu srdce (EKG), která je řízena z Autonomní části Nervové Soustavy, jste schopni zjistit zatím nejpřesněji, jak na tom dnes jste a jak naložit s tréninkem pro maximální růstový efekt 

Systém MySasy pracuje na 3. úrovni, tedy zjišťuje stav nervové soustavy. Skrze variabilitu srdeční frekvence (HRV), která je čitelná na záznamu EKG je schopen zjistit aktuální stav ANS - systému, který řídí vše, co neovládáme naší vůlí.

Co je ta variabilita srdeční frekvence? 

Variabilita srdeční frekvence (heart rate variability, HRV) zobrazuje proměnlivost časových intervalů mezi srdečními stahy. Obvykle vyhodnocuje ze změny časových intervalů mezi po sobě jdoucími R vlnami na EKG křivce.


heartratevariabilityjpg
Zdroj: https://www.mysasy.com/variabilita-srdecni-frekvence 

Na variabilitu srdeční frekvence má vliv stav větví autonomního nervového systému (sympatikus a parasympatikus), emoce, zdraví, únava,životní styl, činnost/práce/pohyb a regenerace, věk, .... HRV ukazuje, jakým způsobem je srdce schopné reagovat na nervové impulzy sympatiku a parasympatiku ovlivňujících srdeční frekvenci (sympatikus zvyšuje, parasympatikus snižuje srdeční frekvenci).
Větší HRV značí zvýšenou schopnost adaptace srdce na okolní podmínky, menší HRV značí, že nervový systém a srdeční sval nereagují snadno na vnější změny. Menší HRV se objevuje s rostoucím věkem, dále u lidí s pasivním životním stylem a při různých patologických stavech.
HRV je do určité míry i pod vlivem emocí. Při strachu, hněvu, úzkosti převládá působení sympatiku a HRV se zobrazuje neuspořádaně, chaotický. Při prožitku pozitivních emocí jako je chvála, radost, láska převládá působení parasympatiku a výsledek HRV vytváří uspořádaný graf.

hrv-positivejpg

Zdroj: http://www.thenhs.co.uk/HRV.htm 

Nu a MySasy dokáže měřit vaši HRV, dokonce je zobrazovat tak, že vidíte v jakém stavu jsou obě větve autonomního nervového systému, v jakém stavu je dnes vaše tělo. Na 2D grafu se vám ukáže, jak je na tom sympatikus a jak parasympatikus a co je to asi nejdůležitější, tak vám tento výsledek ví systém MySasy interpretovat/vysvětlit, aby i běžný smrtelník bez lékařského nebo sportovního vzdělání dokázal zjistit, co ty čísla znamenají. Velmi zjednodušeně řečeno vám tento systém radí, kdy je na místě makat, kdy méně, kdy ne a dokonce ví odhalit, že se blíží nějaká zlota (čtěte nemoc, zánět, ...)

Proces měření je jednoduchý. Vychází ze standardizovaného lékařského protokolu LEH - STOJ, při kterém aktivujete jednotlivé větve ANS (leh = parasympatikus, stoj = sympatikus)
  • Jednotlivé měření by měla probíhat za co nejpodobnějších podmínek. V rámci denního rytmu se objevuje mnoho neplnánovaných, neopakujících se a nestandartních situací a proto se doporučuje měřit ráno hned po probuzení, protože se jedná a nejkonzistentnější výchozí stav.
  • K měření budete potřebovat pás s přesností měření na tisícinu sekundy, aby byl schopen zachytit R-R intervaly EKG a MySasy Training mobilní aplikaci, ta vás celý procesem měření provede.
  • Čim častěji a čím pravidelněji se měříte, tím ucelenější soubor dat v rukou máte a co víc, máte obraz efektivity vašeho tréninkového procesu, víte s ní pracovat dál výrazně objektivnějí a úspěšněji.

A na závěr takto. S MySasy pracuji přes 3 roky a už jsem překročil desítku svěřenců, která na základě HRV zlepšila svoje výsledky. Nemuseli makat víc, nemuseli makat intenzivněji, makali a makají v čase, kdy je na to jejich tělo nejvíc ready. Není to zadarmo, chce to čas získat dostatek výsledků, chce to disciplínu se měřit, ale pokud chcete výsledky zadarmo, tak nesportujte.